ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

SOPRANO OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 3.2.2009 klo 09.35

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Pekka Vennamon ja hänen määräysvaltayhteisönsä Sijoitus Oy:n yhteenlaskettu
osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut yhden
kahdeskymmenesosan (1/20) osakekaupalla, joka tehtiin 2.2.2009. 

1.Kohdeyhtiön nimi

Soprano Oyj y-tunnus 0548170-4

2.Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut

2.2.2009

3.Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

Pekka Vennamo ja Sijoitus Oy omistavat Soprano Oyj:n osakkeita nyt seuraavasti:

           Kpl-määrä      Osuus      Osuus
                      osakepääomasta  äänimäärästä

Pekka Vennamo     132 459       1,19 %      1,19 %
Sijoitus Oy      419 555       3,77 %      3,77 %
YHTEENSÄ        552 014       4,97 %      4,97 %

Soprano Oyj:llä on 11 115 000 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajien täydelliset nimet ja kaupparekisterinumero

Pekka Veikko Vennamo
Sijoitus Oy, y-tunnus 0196508-2


Soprano Oyj

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj                                   
Toimitusjohtaja                                 
Arto Tenhunen                                  
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu  
http://www.soprano.eu/