Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 4.7.2011 klo 10.50

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj on saanut tietoonsa, että Teppo Kuusiston omistus- ja ääniosuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt kahdeskymmenesosan (5 %) osakekaupalla, jotka tehtiin 27.6.2011.

1. Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
27.6.2011

3. Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Teppo Kuusisto, 628.149 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 5,41 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

Soprano Oyj:llä on 11.608.750 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni

4. Osakkeenomistajien täydelliset nimet ja tunnukset
Teppo Harri Kuusisto

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinoinnin ja viestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.