Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 20.10.2009 klo 15.40
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukainen ilmoitus omistusosuuden
muuttumisesta 
 
Soprano Oyj on tänään saanut tietoonsa, että Oy Herttakuutonen Ab:n omistus
Soprano Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt viidesosan (20%)
osakekaupalla, joka tehtiin 15.10.2009. 

1.Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2.Ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
15.10.2009

3.Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Oy Herttakuutonen Ab, 2.225.430 kpl, 20,02 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta 

Lisäksi Oy Herttakuutonen Ab:ssa määräysvaltaa käyttävä Kai Mäkelä omistaa
henkilökohtaisesti 122.997 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 1,11 % Soprano Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta 

Soprano Oyj:llä on 11.115.000 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni

4.Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja tunnus
Oy Herttakuutonen Ab, 0761638-5


Soprano Oyj


Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj,                                 
Toimitusjohtaja                                 
Arto Tenhunen                                  
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu  
Etusivu
Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiön erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin sähköisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.