Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 19.3.2010 klo 15.40
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukainen ilmoitus omistusosuuden
muuttumisesta 
 
Soprano Oyj on tänään saanut tietoonsa, että Oy Herttakuutonen Ab:n omistus
Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt viidesosan (20 %)
osakekaupalla, jotka tehtiin 18.3.2010. 

1.Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2.Ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
18.3.2010

3.Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Oy Herttakuutonen Ab, 2.303.704 kpl, 20,01 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta 

Lisäksi Oy Herttakuutonen Ab:ssa määräysvaltaa käyttävä Kai Mäkelä omistaa
henkilökohtaisesti 122.997 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 1,07 % Soprano Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta 

Soprano Oyj:llä on 11.515.000 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni

4.Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja tunnus
Oy Herttakuutonen Ab, 0761638-5


Soprano Oyj

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj                                
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen 
0400 413314                          
arto.tenhunen@soprano.eu
Etusivu
Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinointiviestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.