Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 22.9.2010 klo 08.30

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukainen ilmoitus omistusosuuden
muuttumisesta 

Soprano Oyj on saanut tietoonsa, että Kai Mäkelän ja hänen
määräysvaltayhteisöjensä Oy Herttakuutonen Ab:n ja Setelium Oy:n yhteenlaskettu
osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt neljäsosan (25
%) osakekaupalla, jotka tehtiin 6.9.2010. 

1. Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
6.9.2010

3. Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Oy Herttakuutonen Ab, 2.362.797 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 20,52 % Soprano
Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 
Kai Mäkelä, 122.997 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 1,07 % Soprano Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta. 
Setelium Oy, 400.000 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 3,47 % Soprano Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta. 
Yhteensä 2.885.794 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 25,06 % Soprano Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta. 

Soprano Oyj:llä on 11.515.000 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni

4. Osakkeenomistajien täydelliset nimet ja tunnukset
Kai Mäkelä
Oy Herttakuutonen Ab (0761638-5)
Setelium Oy (0939585-4)


Soprano Oyj

Lisätietoja:                                  
Soprano Oyj                                
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu
Etusivu
Verkkoliiketoiminnan asiantuntijayritys Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinoinnin ja viestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.