ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄSSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS

Arto Tenhusen osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut
50 prosenttia (1/2) ja Riitta Auvisen on ylittänyt viisi prosenttia (1/20)
johtuen yhtiön avainhenkilöille ja koko henkilökunnalle suunnatusta
osakeannista. 

1. Kohdeyhtiön nimi 		
Soprano Oyj (y-tunnus 0548170-4)          

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttuu
17.9.2007

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Soprano Oyj:n osakemäärästä ja
osakepääomasta. 
Arto Tenhunen 5.250.685 kpl, 49,7 % osakepääomasta ja 49,7 % äänimäärästä.
Riitta Auvinen 558.000 kpl, 5,3 % osakepääomasta ja 5,3 % äänimäärästä.

4. Osakkeenomistajien täydelliset nimet
Arto Tenhunen
Riitta Auvinen

Soprano Oyj:llä on osakeannin jälkeen 10.565.000 osaketta, joilla kullakin on
yksi ääni. Muutokset tulevat lopullisesti voimaan, kun uudet osakkeet merkitään
kaupparekisteriin. 

Soprano Oyj

lisätietoja:

toimitusjohtaja 
Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu