ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄSSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS

SOPRANO OYJ:N PÖRSSITIEDOTE

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄSSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS 

Raif Nisametdinin osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on
ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) osakekaupalla, joka tehtiin
15.8.2007. 

1. Kohdeyhtiön nimi 		
Soprano Oyj (y-tunnus 0548170-4)          

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttuu
15.8.2007

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Soprano Oyj:n osakemäärästä ja
osakepääomasta. 
Raif Nisametdin omistaa osakekaupan jälkeen Soprano Oyj:n osakkeita
seuraavasti: 800.000 kpl, 8,33 % osakepääomasta ja 8,33 % äänimäärästä. 

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi
Raif Nisametdin

Soprano Oyj:llä on 9.600.000 osaketta, joilla kullakin on yksi ääni.

Soprano Oyj

lisätietoja:

toimitusjohtaja 
Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu