ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS    

Soprano Oyj on tänään saanut tietoonsa, että Kai Mäkelän määräysvallassa
olevan Oy Herttakuutonen Ab :n omistus - ja ääniosuus Soprano Oyj:ssä on
noussut yli yhden viidesosan 5.12.2007 tehdyllä osakekaupalla. 

1. Kohdeyhtiön nimi 
Soprano Oyj (y-tunnus 0548170-4)     

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut 
5.12.2007

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Soprano Oyj:n osakemäärästä ja
osakepääomasta. 
Oy Herttakuutonen Ab 2.212.900 kpl, 20,95 % osak keista ja 20,95 %
äänimäärästä. 

4. Osakkeenomistajan täydelliset nimet
Oy Herttakuutonen Ab (y-tunnus 0761638-5)  

Soprano Oyj:llä on 10.565.000 osaketta, joilla kullakin on yksi ääni.

Soprano Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja 
Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu