Simula Invest Oy:n pakollinen julkinen ostotarjous

Ostotarjousaika 8.2. – 19.4.2023

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan, Uuteen-Seelantiin, tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Simula Invest Oy ilmoitti käynnistävänsä pakollisen ostotarjouksen Wetteri Oyj:n osakkeista 8.2.2023 Finanssivalvonnan hyväksyttyä ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan. Ostotarjousaika päättyy 19.4.2023. Simula Invest Oy:lle syntyi velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Wetteri Oyj:n (ent. Soprano Oyj) osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista 2.6.2022 allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen perusteella. Tarjousvastike ostotarjouksessa on 0,82 euroa osakkeelta.

Wetteri Oyj:n hallitus on julkistanut 6.2.2023 arvopaperimarkkinalain mukaisen lausunnon ostotarjouksesta.  Wetteri Oyj:n hallitus suosittelee osakkeenomistajalle hylkäämään ostotarjouksen. Wetteri Oyj:n hallitus katsoo, että ottaen huomioon yhtiön strategiset tavoitteet, sisältäen kasvusuunnitelman, yhtiön julkaisemat taloudelliset ohjeistukset kuluvalle ja ensi vuodelle sekä keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet huomioiden ostotarjous ja sen osakkeista tarjotun tarjousvastikkeen määrä on alhainen

Wetteri on laskenut liikkeeseen yhteensä 134 600 870 osaketta, mistä määrästä noin 93 prosenttia on sellaista osapuolten hallussa, jotka ovat ennakkoon sitoutuneet olemaan hyväksymättä ostotarjousta ja siten jatkavansa Wetterin osakkeenomistajana. Lisäksi Wetterin 19.12.2022 julkistaman E. Hartikaisen autoliiketoiminnan kaupan rahoittamiseen liittyvän vaihtovelkakirjalainan vaihto-oikeuksien haltija sekä suunnatun osakeannin merkitsijät ovat antaneet vastaavan sitoumuksen olla hyväksymättä ostotarjousta kaupan täytäntöönpanon myötä saamiensa vaihto-oikeuksien tai uusien osakkeiden osalta.

Simula Invest Oy:n julkistama tarjousasiakirja on 7.2.2023 klo 22.30 alkaen saatavilla suomenkielisenä yhtiön internetsivuilla: www.sijoittajat.wetteri.fi/julkinen-ostotarjous.

Simula Invest Oy ei odota ostotarjouksen toteuttamisella olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Wetteri Oyj:n liiketoimintaan tai varoihin taikka Wetteri Oyj:n johdon tai työntekijöiden asemaan.

Dokumentit

7.2.2023 Tarjousasiakirja

6.2.2023: Wetteri Oyj:n hallituksen lausunto Simula Invest Oy:n pakollisesta julkisesta ostotarjouksesta

13.4.2023: Täydennysasiakirja

17.4.2023 Täydennysasiakirja (2.)