Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus

Liikevaihdossa hurja 41 % kasvu

“Vuoden ensimmäinen puolisko oli Wetterille vahva ja liikevaihto nousi 200 miljoonaan euroon, kasvua tuli 41 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Alkuvuoden aikana liikevaihtoamme kasvattivat uusien henkilöautojen tilauskannan purku toimituksiksi sekä vilkastuneet vaihtoautokauppa ja raskaan kaluston kauppa. Henkilöautot-segmentissä oli kasvua 44 prosenttia, raskaan kaluston kasvu jatkui ja oli 29 prosenttia. Myös huolto-, varaosa ja vauriokorjaamopalvelut suoriutuivat tehokkaasti vuoden koko alkupuoliskon aikana, ja segmentin liikevaihto kasvoi yli 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kiitän koko henkilöstöämme tästä hyvästä tuloksesta.

Suoriutumisessamme näkyy selvästi Wetterin liiketoimintamallin vahvuus ja vakauttava vaikutus. Wetterin liiketoimintamalli kattaa henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin sekä raskaan kaluston myynnin. Merkittävä osa liiketoimintaa ovat monipuoliset huolto-, varaosa ja vauriokorjaamopalvelut. Wetterillä on Suomen laajin henkilöautojen monimerkkiedustus sekä laaja raskaan puolen edustus. Yhdessä näistä muodostuu hyvä keino hallita liiketoiminnan riskejä ja kerryttää vakaata tulovirtaa myös suhdannevaihteluissa.

Wetterin tavoitteena on olla Suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija vuoden 2025 loppuun mennessä. Wetterillä on hyvä, toimivaksi osoitettu kasvustrategia, jota toteutamme määrätietoisesti mutta harkiten.  Kuluvan vuoden alkupuoliskolla me toteutimme kaksi liiketoimintakauppaa: maaliskuussa Itä-Suomessa toimiva Autotalo Hartikainen tuli osaksi Wetteriä, ja kesäkuun alussa Satakunnassa toimiva AutoPalin liittyi joukkoon. Näiden liiketoimintakauppojen myötä saimme uusia merkkiedustuksia, vahvistimme asemaamme vanhojen merkkiedustusten osalta ja paransimme kykyämme palvella entistä laajempia asiakassegmenttejä niin henkilöautojen, hyötyajoneuvojen kuin raskaan kalustonkin osalta.

Autoalalla on käynnissä sen rakenteita ja toimintamalleja mullistava kehityskulku, ja alan toiminta tulee keskittymään suurempiin, paremman kannattavuuden yksiköihin.  Kehityskulusta on saatu useita näyttöjä kuluvan vuoden aikana. Wetteri on autoalan kotimainen konsolidoija, jonka kasvulle alan murros toimii polttoaineena. Uusia liiketoimintakauppoja tullaan tekemään ja autoalalla on tarjolla laadukkaita, hyvin johdettuja ostokohteita. Teemme valintamme huolella: liiketoiminnan kehityspotentiaali sekä saavutettavat synergiahyödyt arvioidaan tarkasti.

Alkuvuoden aikana olemme panostaneet myös orgaaniseen, alueelliseen kasvuun, ja vastauksena vahvasti kasvaneeseen vaihtoautojen kysyntään olemme laajentaneet vaihtoautokaupan verkostoamme. Toukokuussa avasimme vaihtoautokeskuksen Joensuuhun ja heinäkuussa Raisioon sekä Ouluun. Uusin – järjestyksessään 39. – toimipisteemme on elokuussa avattu vaihtoautokeskus uudessa Oulunportin kasvavassa autokaupan keskittymässä. Vaihtoautokaupassa Wetterin vahvuutena on suuri omavaraisuus vaihtoautojen suhteen: uuden auton kaupan myötä saamme myyntiin hyvän vaihdokin. Alkuvuoden aikana laskuttamiemme vaihtoautojen määrä kasvoi liki 26 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Korkea korkotaso ja inflaatio ovat lisänneet kuluttajien epävarmuutta mikä on näkynyt autojen kysynnässä.  Mediassa autoala näyttäytyy tällä hetkellä varsin synkeässä valossa, mutta toimijatasolla tarkastellen tilanne voi olla paljon valoisampi. Väkevät markkinointikampanjat ja laadukas tarjontamme ovat herättäneet autonostajissa mielenkiintoa, ja kauppoja on päätetty verrattain hyvällä tasolla. Uusien henkilöautojen tilauskannan arvo katsauskauden lopussa oli lähes 72 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 82 000 autoon, mikä on vielä jäljessä pitkän aikavälin keskiarvosta. Ensirekisteröintien nykytaso yhdistettynä kotimaiseen ikääntyneeseen autokantaan synnyttävät autoalalle suuren orgaanisen kasvun potentiaalin. Merkkejä inflaation taittumisesta on ja koronnostojen arvellaan olevan pääosin ohitse. Tämä kehitys lisää kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa sekä kiinnostusta autonhankintaan. Myydyimpiin ajoneuvotyyppeihin tulossa olevat uudet täyssähköautot sekä yleisesti lyhentyneet toimitusajat lisännevät osaltaan kiinnostusta uuden auton hankintaan.

Wetterin kasvutavoite on kunnianhimoinen ja strategiamme on selkeä. Tutkimme vielä kuluvan vuoden aikana mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.”