Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus tammi-maaliskuu 2023

Vahva alkuvuosi, oikaistu liikevoitto nousi 3,1 miljoonaan euroon

“Wetterille vuoden 2023 ensimmäinen neljännes oli vahva ja oikaistu liikevoitto nousi 3,1 miljoonaan euroon. Pääsimme purkamaan ennätyksellisen suurta tilauskantaamme laskutukseen tehokkaasti, ja asiakkaille luovutettiin yhteensä 583 uutta henkilöautoa. Monimerkkistrategiamme osoitti taas vahvuutensa: Suomen laajimman henkilöautomerkkien edustuksen ansiosta olemme kyenneet luovimaan saatavuuskapeikossa varsin menestyksekkäästi ja luovuttamaan sujuvasti uusia autoja asiakkaille. Uusien autojen vilkas luovutustahti on samalla tuonut Wetterille laadukkaita vaihtoautoja vastamaan virkistyneeseen kysyntään emmekä ole joutuneet painimaan tiukan ostomarkkinan kanssa. 

EU-alueella on raportoitu vaihtoautokaupan vilkastumisesta ja toisaalta inflaation ja korkotason vaikutuksesta uusien autojen kauppaan. Me uskomme, että korkojen nousun tasaantuessa ja inflaation hidastuessa sekä uusien autojen, että laadukkaiden vaihtoautojen kysyntä tulee merkittävästi kasvamaan. Kotimaisen autokannan keski-ikä on jo lähes 13 vuotta. Vanhentunut autokanta on ennen kaikkea kysyntää ja orgaanista kasvua luova tekijä. Myös verokannustimet lisäävät uusien ja vähäpäästöisten autojen kysyntää. Meillä vaihtoautokaupan vilkastuminen on näkynyt erityisesti keskihinnaltaan korkeampien vaihtoautojen kysynnässä. 

Myös kuorma-autokauppa on ollut kasvussa alkuvuoden aikana. Suomessa raskaan kaluston ensirekisteröinnit kasvoivat yli viidenneksen verrattuna vuoden takaiseen. Wetterillä raskaan kaluston liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja vahva tilauskantamme mahdollisti hyvän laskutustahdin. Uusien kuorma-autojen tilauskanta kasvoi ja katsauskauden lopussa se oli 20,1 miljoonaa euroa.  

Raskaan kaluston liiketoiminnassa huoltosopimuksilla on tärkeä asiakkaita sitouttava ja liiketoimintaa vakauttava merkitys. Huoltosopimuskattavuus myymiemme kuorma-autojen osalta oli katsauskaudella noin 84,5 prosenttia, mitä voi pitää erittäin hyvänä. Konsernia tarkastellen huoltopalvelut ovat merkittävä liiketoimintariskejä tasoittava tekijä. Huolto- ja varaosapalveluiden myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 29 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. 

Kasvustrategian ensimmäiset liiketoimintakaupat 

Kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle mahtui monta Wetterin kasvustrategian kannalta merkittävää tapahtumaa. Maaliskuussa Autotalo Hartikainen tuli osaksi Wetteriä, kun liiketoimintakauppa saatiin päätökseen. Kaupan myötä yhtiömme sai tukevan jalansijan uudelle Itä-Suomen markkina-alueelle. Toimintojen yhdistäminen on sujunut hyvässä yhteistyössä. Integraatiota helpottaa, että liiketoimintamallit sopivat hyvin yhteen ja yrittäjähenkinen kulttuuri on vahvaa molemmissa yhtiöissä. 

Seuraavaksi suuntaamme läntisen Suomen alueelle Satakunnan kautta, kun perinteikäs AutoPalin tulee osaksi Wetteriä 31.5.2023 mennessä. Liiketoimintakaupan myötä Wetterin maantieteellinen läsnäolo laajenee merkittävästi ja yhtiöstä tulee yksi Suomen suurimmista Volvo- ja Mercedes-Benz- jälleenmyyjistä.  

Henkilöstömme lukumäärä on noussut jo noin 900 wetteriläiseen. Valtaosa toimii huollon tehtävissä, myynnin ja hallinnon parissa noin neljännes. Wetteriläisyydelle tyypillistä on pitkät työsuhteet ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Asiantunteva ja sitoutunut henkilöstömme on tärkeä menestystekijä ja asiakastyytyväisyyden avain. Siksi haluamme panostaa pitkiin työsuhteisiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin myös jatkossa. 

Autoalan murroksesta kertovasta konsolidaatiosta on nähty useita esimerkkejä kuluvan kevään aikana. Wetteri on ryhtynyt toteuttamaan kasvustrategiaansa rohkeasti ja nopeasti mutta harkitusti. Olemme tunnistaneet toimijoita, joiden liiketoimintamallit ja kulttuuri sopii osaksi Wetteriä. Näin varmistamme, että integraatioprosessit ovat sujuvia ja synergiahyödyt todellisia.  

Tavoitteenamme on olla Suomen suurin ja kannattavin autoalan toimija vuoteen 2025 mennessä ja tämän tavoitteen eteen me teemme määrätietoisesti töitä joka päivä. Tutkimme vielä kuluvan vuoden aikana mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle.”